Leven in de delta 

Inrichting van delta's

Bookmark and Share Print Page

Delta’s zijn de beste plekken op aarde om te wonen, te werken en te recreëren. Maar economische groei, urbanisatie en klimaatverandering zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen. Grontmij werkt aan duurzame, innovatieve en integrale oplossingen om de veiligheid en leefbaarheid van delta’s te verbeteren.

Opgaven voor delta’s worden steeds complexer. De snelheid van economische groei en klimaatverandering laten zich moeilijk voorspellen. Een flexibele, stapsgewijze en integrale aanpak is daarom belangrijk. Wij richten ons op oplossingen die functioneel zijn en waarde en kwaliteit toevoegen aan de delta.

Integrale gebiedsontwikkeling
De kracht van Grontmij ligt in de integrale stedelijke en landelijke gebiedsontwikkeling. We zijn groot geworden in de ontginning van polders en de stedelijke uitbreiding in deltagebieden. Tegenwoordig werken we wereldwijd aan vraagstukken op het gebied van energie, mobiliteit, water en klimaat van wereldsteden in onder andere Noordwest en Oost Europa, Bangladesh, Vietnam en China.

Programma Duurzame Delta’s
Om integraliteit te waarborgen hebben we een intern programma Duurzame Delta’s opgezet. In dit programma ontwikkelen we kennis en expertise van een hoog niveau. Deze kennis zetten we in voor onze klanten.

Onze expertise

  • Protecting delta's
  • Adapting cities
  • Securing waterOp deze pagina vindt u enkele video's over onze visie op deltatechnologie. Klik op een video om hem te starten. Klik er nogmaals op voor een grotere versie.

Duurzame inrichting van delta's
De helft van de wereldbevolking leeft in vruchtbare delta's. Maar delta's worden bedreigd door de klimaatverandering en overstromingsrisico's worden groter door een toename van de neerslag. Alex Hekman van Grontmij legt uit hoe Grontmij kan helpen de delta's klimaatbestendig in te richten.   

 Veilige en leefbare delta's
Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en nemen overstromingsrisico's toe. Daarom moeten we bijvoorbeeld dijken breder en hoger maken. Jana Steenbergen van Grontmij legt uit hoe je de problemen op het gebied van overstromingsveiligheid en beschikbaarheid van openbare ruimte kunt oplossen.   

 Klimaatbestendige steden
Door onder andere een toename van neerslag en een stijging van de zeespiegel bedreigt de klimaatverandering steden. Enrico Moens van Grontmij legt uit dat de klimaatverandering behalve een bedreiging ook een aanjager voor duurzame stedelijke ontwikkeling kan zijn.   

 Veiligstelling van de zoetwatervoorziening
Jaarlijks valt er meer neerslag dan we op dat moment nodig hebben. Toch lopen we het risico om in de toekomst een tekort aan zoet water te hebben voor bijvoorbeeld boeren en industrie. Jelle Zoetendal legt uit hoe Grontmij kan helpen onze zoetwatervoorziening veilig te stellen.  

 Wilt u één van onze specialisten spreken? Vul dan uw gegevens in het formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 


Versturen