Sport, recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme

Door ons drukke leven is het broodnodig om er zo nu en dan even uit te zijn. Toerisme en recreatie zijn daarmee van groot maatschappelijk en economisch belang. Maar de vrijetijdsbesteding verandert. Ondermeer door de vergrijzing, de komst van andere culturen en veranderende behoeftes. Grontmij kent de toeristisch-recreatieve markt en stemt adviezen en plannen af op nieuwe ontwikkelingen.

Grontmij helpt ondernemers, overheden en culturele instellingen hun voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatie af te stemmen op de eisen van deze tijd. We helpen bij het opstellen en realiseren van haalbare doelstellingen en we geven praktische adviezen. Zodat de opdrachtgever uiteindelijk inzicht heeft in datgene waar recreant en toerist behoefte aan hebben en zijn acties daarop kan afstemmen.

Integrale expertise
Grontmij maakt plannen en zet deze om in concrete voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld een compleet bungalowpark zijn of een hotel, maar ook een route of nieuw ingericht landschap. Bij onze plannen betrekken we indien gewenst maatregelen op het gebied van duurzaamheid. We kijken breder dan alleen de toeristisch-recreatieve sector en we betrekken de omgeving bij onze plannen. Met onze expertise en onze kennis van de toeristisch-recreatieve markt geven we vrije tijd meerwaarde en spelen we in op kansen die zich voordoen. We zijn HISWA Supplier en RECRON TOP-adviseur.

Onze expertise

 • Recreatie en toerisme
 • Leisure
 • Businessplannen
 • Bezoekersonderzoeken
 • Marktonderzoeken
 • Haalbaarheidsstudies
 • Conceptontwikkeling
 • Beleidsplannen
 • Marketing en promotie
 • Routes
 • Inrichtingsplannen
 • Gebiedsvisies

Versturen

Recreatie en toerisme
Peter Bergmans Peter Bergmans
Senior adviseur Gebiedsadvies
+ 31 6 22 37 79 41