Sport, recreatie en toerisme 

Recreatie en toerisme

Door ons drukke leven is het broodnodig om er zo nu en dan even uit te zijn. Toerisme en recreatie zijn dan ook van groot maatschappelijk belang. Maar de behoeften in vrijetijdsbesteding veranderen, ondermeer door de vergrijzing, de komst van andere culturen en de vermenging van werk en vrije tijd. Grontmij kent de toeristisch-recreatieve markt en stemt adviezen en plannen af op nieuwe ontwikkelingen.

Grontmij helpt recreatieondernemers, overheden, recreatieschappen, terreinbeheerders en culturele instellingen hun voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatie af te stemmen op de eisen van deze tijd. We helpen bij het opzetten, aanpassen en realiseren van haalbare doelstellingen en we geven praktische adviezen. Zodat de opdrachtgever uiteindelijk inzicht heeft in datgene waar recreant en toerist behoefte aan hebben en zijn acties daarop kan afstemmen.

Integrale expertise
Grontmij maakt plannen en zet deze om in concrete voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld een compleet bungalowpark zijn of een hotel, maar ook een nieuw landschap. Bij onze plannen betrekken we indien gewenst maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeheersing. Door onze integrale expertise en onze actuele kennis van de toeristisch-recreatieve markt geven we vrije tijd meerwaarde en haken we goed aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij. We zijn HISWA Supplier en RECRON TOP-adviseur.

Onze expertise

 • Recreatie en toerisme
 • Leisure
 • Businessplannen
 • Marktonderzoeken
 • Haalbaarheidsstudies
 • Conceptontwikkeling
 • Beleidsplannen
 • Marketing en promotie
 • Routes
 • Inrichtingsplannen
 • Gebiedsvisies


Wilt u één van onze specialisten spreken? Vul dan uw gegevens in onderstaand formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Versturen

Recreatie en toerisme
Frank Gort Frank Gort
Proces- en projectmanager, team SRO
+31 512 33 51 11