Milieu en ruimte 

Biodiversiteit

Natuur staat op veel plaatsen onder druk. Door het intensieve gebruik van onze omgeving verdwijnen steeds meer soorten. Maar een gezond ecosysteem wordt juist gekenmerkt door een hoge biodiversiteit. Deze rijkdom aan soorten is voor mensen van groot belang. Grontmij helpt overheden en bedrijven een bijdrage te leveren aan het behoud van soortenrijkdom.

Een omgeving met verschillende plant- en diersoorten is prettiger om in te leven. Gezonde natuur vormt een bron van levensbehoeften zoals water, voedsel en medicijnen. Wereldwijd en ook in Nederland maakt men zich daarom ernstige zorgen over de huidige achteruitgang van biodiversiteit.

Denken in kansen
Biodiversiteit is overal. Er zijn tal van mogelijkheden om daar een bijdrage aan te leveren. Vaak kan dit binnen bestaande projecten, gewoon door dingen op een iets andere manier te doen. Biodiversiteit zorgt voor meerwaarde zonder dat het extra geld hoeft te kosten. We denken graag mee over mogelijkheden om biodiversiteit te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van de door Grontmij en European Centre for Nature Conservation ontwikkelde Biodiversiteitsmeter. Dankzij dit instrument is het mogelijk om in vier stappen de juiste maatregelen te nemen en de mensen in de directe omgeving hierbij te betrekken.

In actie voor biodiversiteit
We hebben voor een groot aantal gemeenten en waterschappen reeds actieplannen op het gebied van biodiversiteit opgesteld. In deze plannen staan concrete maatregelen die een positief effect hebben op biodiversiteit en een bijdrage leveren aan behoud en versterking van de natuur. Een actieprogramma kan de volgende instrumenten bevatten: Ecologische Kansenkaarten, een Meetnet Stadsnatuur, een Ecologisch handboek, het adopteren van een voor de gemeente karakteristieke plant- of diersoort of een Natuurbeheerplan voor parken en bedrijfsterreinen.

Coalitie Biodiversiteit
Naast onder andere Natuurmonumenten en een aantal gemeenten en provincies maakt Grontmij deel uit van de Coalitie Biodiversiteit, een samenwerkingsverband van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. We stellen onszelf tot doel een bijdrage te leveren aan het behoud en het zorgen voor een toename van de rijkdom aan soorten.


Wilt u één van onze specialisten op het gebied van biodiversiteit spreken? Vul dan uw gegevens in onderstaand formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Versturen

Ecologie
Saskia wessels Saskia Wessels
Adviseur
+31 6 51 32 94 73