Werken bij Grontmij 

Ondernemingsraad


Zoals het elke goed functionerende ondernemingsraad betaamt, vertegenwoordigt onze Nederlandse Ondernemingsraad (OR) de medewerkers binnen Nederland en vervult ook een rol in het functioneren van onze organisatie. De raad doet dit bijvoorbeeld door regulier overleg met de directie van Grontmij Nederland en het geven van advies of instemming bij voorgenomen besluiten.

Communiceren met de achterban over het reilen en zeilen in de organisatieonderdelen is van groot belang om de taak van vertegenwoordiging goed te kunnen doen. En dat is tweerichtingsverkeer. We willen goed geïnformeerd zijn en daarom hebben de medezeggenschapsleden actief contact met de medewerkers. We publiceren verslagen van overleg met de directie op ons intranet, waardoor medewerkers op de hoogte zijn. 

Medezeggenschap volgt structuur
Grontmij hecht er veel waarde aan dat alle onderdelen van Grontmij goed vertegenwoordigd zijn via een OR. Daarom volgt de medezeggenschap de structuur van de zeggenschap binnen Grontmij Nederland.

Lokaal
Op vrijwel ieder kantoor is een OR-vertegenwoordiger aanwezig. Op lokaal niveau spelen uiteraard andere vraagstukken dan op het landelijke. Voorbeelden daarvan zijn verhuizingen en de financiële stand van zaken. 

Landelijk
De landelijke OR heeft als aandachtsgebieden onder andere: mobiliteitsregelingen, secundaire arbeidsvoorwaarden, fusies, aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. Ook organisatorische wijzigingen worden landelijk behandeld.

Training
OR-lid zijn vereist bepaalde specifieke kennis en vaardigheden. Denk daarbij aan kennis van de Wet op de Ondernemingsraden of vaardigheden als onderhandelen en conflictbehandeling. Onze OR-leden krijgen daarom gedurende hun zittingsperiode diverse trainingen en cursussen. Zij worden daarin bijgestaan door externe adviseurs.

Europese OR
Vanwege het internationale karakter van onze organisatie hebben we sinds enkele jaren ook een Europese OR. Via de Europese OR praten we mee over landenoverschrijdende onderwerpen.

Werken bij Grontmij

Hanneke Jansen Hanneke Jansen
Voorzitter Centrale Ondernemingsraad
+31 6 12 93 55 41