Melkwegbrug 

Systeemgerichte contractbeheersing Melkwegbrug

Bookmark and Share Print Page

De gemeente Purmerend vroeg Grontmij ondersteuning bij de systeemgerichte contractbeheersing gedurende de ontwerp- en realisatiefase van voetgangersbrug de Melkwegbrug. Grontmij bewaakt hierbij het projectproces en toetst de technische uitwerking van de opdrachtnemer. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van kennisdeling op het gebied van werken met geïntegreerde contractvormen.

Purmerend gaf NEXT Architects opdracht een markante brug te ontwerpen als onderdeel van het Masterplan Kanaalsprong. Het resultaat is de Melkwegbrug, een hoge gebogen voetgangersbrug met een daar onderdoor slingerende lage draaibrug voor fietsverkeer en mindervaliden.
 
Ondersteuning
Gedurende de ontwerp- en realisatiefase ondersteunen we de opdrachtgever bij de procesbewaking. Dit betekent binnen de DC&M-opdracht met Purmerend dat we bijhouden of alle door de opdrachtnemer op te stellen documenten tijdig beschikbaar worden gesteld en of de contractuele verplichtingen van opdrachtnemer en opdrachtgever worden nageleefd.
 
Toetsing en acceptatie
Ook verrichten we de toetsing en acceptatie van de uitwerking door de opdrachtnemer. Hierbij vindt inhoudelijke controle plaats op basis van de contractdocumenten (voldoen de producten aan de eisen). Daarnaast coördineren we de toetsing op de juistheid van uitgangspunten, de resultaten en de kwaliteit van de producten.

Terugkoppeling
De technische toetsing wordt verzorgd door Ingenieursbureau Amsterdam, de beeldkwaliteit door NEXT Architects en coatingen door SGS Industrial Services. Conform de filosofie van de UAV-GC op het gebied van toetsing en acceptatie koppelen we aan de opdrachtnemer terug of een acceptabel product is opgeleverd.

Melkwegbrug

Jeroen Steenbergen Jeroen Steenbergen
Projectleider
+31 6 13 54 97 39

Locatie