Strategische advisering parkeervoorzieningen Arnhem Zuid 

Strategische advisering parkeervoorzieningen Arnhem

Bookmark and Share Print Page

Simulatiemodel bezoekersaantallen leidt tot oplossingen 

In het zuidelijk deel van Arnhem neemt de parkeervraag toe. Vooral het Gelredome en de Rijnhal zorgen voor pieken in de aantallen bezoekers. Grontmij is als partner van de gemeente Arnhem en deelnemer in de focusgroep Verkeer & Parkeren gevraagd om de bezoekersaantallen in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen voor de problematiek op het gebied van parkeervoorzieningen.

Grontmij stelde op basis van het bouwprogramma van de gemeente en de huidige situatie een aanwezigheidsprofiel van de bezoekersaantallen van het gebied op. Dit profiel geeft Arnhem inzicht in piekmomenten en de benodigde aanpassingen aan de capaciteit van de infrastructuur. Inzicht in de piekmomenten maakt het mogelijk om te sturen op de functionele invulling van het gebied; zodat het onder andere mogelijk wordt bezoekersaantallen te spreiden. Daarnaast onderzochten we mogelijkheden om bij piekmomenten de parkeervoorzieningen deels buiten het gebied beschikbaar te hebben.
 
Analysemodel parkeervraag
Piekmomenten ontstaan meestal door grote bezoekersstromen bij evenementen in het Gelredome of de Rijnhal. Maar er bestaan geen kencijfers van deze evenementen. Het unieke parkeervraaganalysemodel van Grontmij biedt hiervoor een oplossing. Dit samen met het Gelredome ontwikkelde model simuleert bezoekersintensiteiten en bezoekerskenmerken van onder andere evenementen in het stadion, winkelbezoek en bewonersparkeren. Zo kan de de parkeervraag berekend worden en kunnen mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen aangegeven worden.

Lagere kosten
Op basis van de de uitkomsten van het model is het mogelijk maatregelen te nemen die resulteren in lagere investeringskosten voor parkeervoorzieningen en minder kosten aan onderhoud en beheer. Bovendien haalt de gemeente meer opbrengsten uit parkeren door een hogere bezetting van de capaciteit. Door een koppeling van de uitkomsten van het model en verkeerssimulatiemodel Paramics zijn ook de effecten op de infrastructuur zichtbaar.

Strategische advisering parkeervoorzieningen Arnhem Zuid

Wim van der Heide Wim van der Heide
Senior adviseur Parkeervoorzieningen
+31 6 53 57 34 19

Locatie