SHARON Garmerwolde

Bookmark and Share Print Page

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Groningse Garmerwolde diende aangepast te worden aan nieuwe effluenteisen. Opdrachtgever Waterschap Noorderzijlvest koos voor de SHARON-technologie van Grontmij. Deze mede door Grontmij ontwikkelde technologie maakt het mogelijk om efficiënt stikstof te verwijderen uit restwater dat vrijkomt bij de ontwatering van slib. Met behulp van SHARON voldoet de zuiveringsinstallatie weer aan de huidige eisen voor stikstof- en fosfaatverwijdering. Door gebruik van SHARON wordt de belasting van de zuivering met 34% verminderd.

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde wordt het lokaal geproduceerde slib anaeroob vergist en samen met slib dat afkomstig is van andere locaties ontwaterd en gedroogd. Het filtraat uit het slibontwateringsproces vormt samen met het condensaat uit het slibdroogproces circa 34% van de totale stikstofvracht van de installatie. Het Waterschap Noordzijldervest zocht naar een systeem om dit efficiënt te zuiveren.

Biologisch proces
In het slibwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ontstaat ammonium als gevolg van de omzetting van organische stikstof. Het biologisch proces van SHARON is zeer geschikt voor de behandeling van geconcentreerde stikstofstromen. Het vindt plaats in een reactor die wordt belucht en gemengd. Hierin wordt ammonium uit slibwater door oxidatie omgezet in nitriet en vervolgens in stikstofgas.

Rechtstreekse omzetting
Bijzonder in het SHARON-proces is de rechtstreekse omzetting door bacteriën van nitriet in stikstofgas zonder de vorming van nitraat. Daarbij is de groeisnelheid van bacteriën in het systeem gelijk aan de hydraulische verblijftijd zodat geen slibretentie nodig is. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke besparing op zuurstoftoevoegingen en op de koolstofbron die toegevoegd wordt om het nitrificatieproces te versnellen. De voor beluchting benodigde energie is circa 25% lager dan bij een conventioneel systeem. Ook wordt de slibproductie met 50 % verminderd.

Efficiënt en kostenvoordelig
Waterschap Noorderzijlvest selecteerde het SHARON-systeem op basis van de relatief lage verwerkingskosten, het hoge stikstofverwijderingsrendement, de beperkte geuremissie en de stabiele bedrijfsvoering. Grontmij realiseerde de installatie turnkey.

Henk Wim de Mooij Henk Wim de Mooij
Projectmanager
+31 6 22 99 95 22

Meer informatie

Locatie