eXtra 

Innovatief waterkeren met de eXtra

Bookmark and Share Print Page

Zelfwerkende waterkering beschermt tegen overtollig water 

De klimaatverandering, een dalende bodem en een stijgende economische waarde van het achterland legitimeren de vraag hoe we de hoogwaterbescherming in ons land kunnen verbeteren. Grontmij ontwikkelde de zelfwerkende waterkering eXtra voor bijvoorbeeld waterberging bij dijken en kades, tijdelijke opslag van hemelwater in steden en dorpen en bescherming van gebouwen tegen hevige neerslag.

Onze technische innovatie eXtra is een uitvinding van Jan van der Loos. Samen met aannemersbedrijf Van Dijk Maasland ontwikkelden we het ontwerp van deze innovatie tot een betrouwbare en economische verantwoorde waterkering.

Zelfwerkende waterkering
De eXtra is een zelfwerkende waterkering bestaande uit diverse elementen. Als basis heeft de kering een bak waarin de waterkerende elementen zich bevinden. Deze basisbak wordt ingegraven in het maaiveld. Een harde coating of composiet bekleding beschermt de elementen tegen belasting. Daarnaast zorgt het voor stevigheid en het soepel omhoogkomen van de elementen.

Werking
De zelfwerkzaamheid zit hem in het feit dat bij een stijgend waterpeil het water door inlaten in de basisbak komt. Omdat de elementen een lager gewicht hebben dan water komen ze vanzelf omhoog. Als het water blijft stijgen vullen de elementen zich één voor één met water. Zo bereikt de kering zijn maximale hoogte. 

Modulaire elementen
Door de toepassing van modulaire elementen is het mogelijk om elke gewenste waterkerende hoogte te realiseren. Afhankelijk van de hoogte wordt het aantal elementen en de grootte van de basisbak bepaald. Het principe blijft altijd hetzelfde.

Toepassingen

Waterkering
De eXtra kan permanent of tijdelijk aangebracht worden in bijvoorbeeld de kruin van een dijk of kade. In een permanente situatie zal de kering in een sleuf verborgen zitten en met laag water nauwelijks het aanzicht veranderen. Bij laag water kan er over de eXtra gelopen, gefietst of met de auto gereden worden. Doordat de eXtra gemaakt is van relatief lichte materialen blijft de zetting van de ondergrond als gevolg van de plaatsing tot een minimum beperkt.

Waterplein
Hevige regenbuien zorgen in Nederland steeds vaker voor overvolle riolen omdat deze niet de gewenste afvoercapaciteit hebben; met als gevolg dat de straten blank komen te staan en dat het water huizen en kelders in stroomt. Door op openbare pleinen de eXtra aan te brengen kan hier een attractief waterplein voor de tijdelijke opslag van hemelwater worden gecreëerd .

Waterberging op straat
De eXtra kan water tijdelijk op straat opslaan. Bij deze variant wordt de eXtra in de stoeprand geïntegreerd om bij een tijdelijk wateroverschot het water op straat vast te houden. Op deze manier loopt het water in ieder geval niet de huizen of kelders in.

Individuele kering
De individuele kering, ook wel ‘het deurmodel’ genoemd, is ontworpen om mensen en gebouwen te beschermen tegen plotselinge overstroming als gevolg van hevige neerslag. Door zijn zelfwerkende ontwerp zal het deurmodel direct reageren wanneer er water en huis of gebouw in dreigt te stromen.

De voordelen

  • Volkomen zelfwerkend.
  • Veel toepassingsmogelijkheden.
  • Modulair systeem, aanpasbaar aan wensen en eisen.
  • Geïntegreerd in het landschap (geen horizonvervuiling).
  • Duurzaam, veilig en vandalismebestendig.
  • Maatschappelijk en economisch verantwoord.
  • Voldoet aan maatgevende omstandigheden.
  • Succesvol getest bij Deltares in Delft.


Nominatie
Waterkering eXtra werd genomineerd voor De Vernufteling 2010, de jaarlijkse prijsvraag voor het meest vindingrijke project in de ingenieursbranche.

eXtra

Ruud Steenbrink
Senior adviseur
+31 6 22 46 63 62

Meer informatie