Hart van Zuid

Bookmark and Share Print Page

Compleet nieuw stadsdeel op voormalig fabriekscomplex 

Eens klopte hier het bedrijvig hart van Hengelo, nu verrijst er het Hart van Zuid. Op de plaats van de voormalige fabriekscomplexen van Stork en Dikkers wordt bijna vijftig hectare nieuw Hengelo gebouwd. Grontmij biedt ondersteuning bij het projectmanagement van dit omvangrijke naoorlogse stadsvernieuwingsproject en vertaalt ook de stedenbouwkundige plannen naar uitvoeringsplannen. Ook voert zij de directie op de plannen die in uitvoering zijn.

Een nieuw stadsdeel waar iedereen naast elkaar kan wonen, werken, naar school gaan en recreëren. Een stadsdeel dat een plek met zo’n rijk verleden, een spannende toekomst geeft. Het industriële verleden blijft voelbaar; de vroegere geslotenheid van het gebied maakt plaats voor openheid en dynamiek. Tot 2018 wordt Hart van Zuid, één van de grootste naoorlogse stadsvernieuwingsprojecten, in delen opgeleverd.

Sinds 2004 betrokken
Grontmij is vanaf 2004 betrokken bij het project. In opdracht van het Projectbureau Hart van Zuid, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Hengelo en Van Wijnen Groep NV, verzorgt Grontmij het projectmanagement, de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de werken.

Industrieel erfgoed hergebruikt
In Hart van Zuid wordt duurzaam gebouwd. Het industriële erfgoed wordt hergebruikt; de industriële structuur van het gebied blijft behouden en het rijke verleden blijft voelbaar als de voormalige fabriekscomplexen een nieuwe bestemming krijgen. Het ontwerpen, slopen en realiseren gebeurt met oog voor het verleden. Grontmij verzorgt de voorbereiding, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van grote sloop- en ontmantelingsprojecten van bijvoorbeeld gebouwen die jarenlang in gebruik waren van Stork. Bij de voorbereiding van de sloop- en ontmantelingsprojecten wordt veel aandacht besteed aan bouwtechnische zaken, bescherming van onderdelen die behouden moesten blijven (zoals draadglasramen uit 1908) en alle vereiste hulpconstructies. Maar ook grondsaneringen, grondwatersaneringen en het bouw- en woonrijp maken van diverse locaties behoren tot onze taken.

Duurzaam bouwen
In al onze activiteiten houden we rekening met de ambities om duurzaam te bouwen en gebruik te maken van nieuwe technieken om die ambities waar te maken. Met dit in ons achterhoofd vertalen we de stedenbouwkundige plannen naar uitvoeringsplannen (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, waterhuishoudkundige en rioleringsplannen, bestek en tekeningen) voor diverse werkgebieden. Voor alle plannen in uitvoering verzorgen wij het toezicht en de directievoering inclusief de milieukundige begeleiding.

Kortom, een fantastisch project waaraan onze medewerkers vanuit veel disciplines een bijdrage leveren.

Piebe Idema
Afdelingshoofd
+31 6 22 51 65 21

Locatie