Industriële veiligheid 

Explosieveiligheidsdocument voor Attero

Bookmark and Share Print Page

In Groningen scheidt Attero huishoudelijk afval in verschillende deelstromen. Eén deelstroom is een organische fractie die in een vergistingsinstallatie wordt verwerkt. Daarbij komen gevaarlijke gassen vrij en bestaat ontploffingsgevaar. Grontmij stelde een explosieveiligheids-document op zodat Attero kon voldoen aan de Europese ATEX-richtlijn.

We voerden voor Attero een risicoanalyse op locatie uit. In de risicoanalyse werd onder andere in-formatie opgenomen over de gevarenbronnen, stof- en gasemissies, ontstekingsbronnen, brandbare producten en ventilatiemogelijkheden. Op basis van deze risicoanalyse adviseerden we Attero over de noodzaak van een indeling in gevarenzones. Daarbij gaven we aan hoe deze indeling er voor Attero uit kon zien. De resultaten van de analyse werden opgenomen in een explosieveiligheidsdocument.
 
Opleidingen
Behalve de zeven gevarenzones op de locatie Groningen geeft het explosieveiligheidsdocument ook aan welke maatregelen er nodig zijn om aan de ATEX-richtlijn te voldoen. De laatste stap van het project was een opleiding van twee dagdelen die we gaven aan vijftien medewerkers die met het document moeten werken. De training werd ondersteund met praktijkvoorbeelden van de locatie. Dit zorgde voor herkenbaarheid bij de medewerkers.

Industriële veiligheid

Jeroen Mars Jeroen Mars
Adviseur industriële veiligheid en duurzaamheid
+31 6 53 84 99 06

Meer informatie

Locatie