Biopark Terneuzen 

Biopark Terneuzen

Bookmark and Share Print Page

Innovatief warmtedistributienetwerk voor kassen Biopark Terneuzen 

Grontmij is contractmanager van het grootste duurzame glastuinbouwgebied in Nederland. Energiebesparing en kostenreductie zijn de concrete voordelen voor de tuinders binnen dit duurzame project.

In de glastuinbouw zijn CO2, warmte en licht nodig om de plantengroei te bevorderen. In dit project wordt de opwekkingsenergie vervangen door de afvalwarmte en de afval-CO2 van de industrie in de directe omgeving. Tuinbouwers die hun bedrijf in dit gebied willen opzetten, zullen daarom 90% minder gas gebruiken dan tuinders in de traditionele glastuinbouw.

Innovatief warmtedistributienetwerk
Warmte uit verschillende industriële bronnen voor afvalwarmte in het gebied wordt via geïsoleerde pijpleidingen naar de glastuinbouwbedrijven getransporteerd. Dit innovatieve warmtenetwerk diende aan hoge eisen te voldoen. Grontmij is namens de klant projectleider van dit project. We coördineren de werkzaamheden van alle belangrijke deelnemers in dit project, zoals tuinders, warmteproducenten en aannemers.

Grootste klimaatvriendelijke tuinbouwgebied
De klant van dit project is WarmCO2. WarmCO2 zal CO2 en warmte leveren aan de 10 tuinders die hun bedrijf in dit nieuw te ontwikkelen gebied zullen vestigen. Het gebied is 168 hectare groot en is daarmee het grootste en meest klimaatvriendelijke tuinbouwgebied van Nederland. De kassen maken deel uit van Biopark Terneuzen.

Specialistische kennis
Grontmij is de perfecte partij om zich over dit project te ontfermen omdat ze specialistische kennis in huis heeft op het gebied van duurzame energie en industrie en ervaring heeft in het beheren van multidisciplinaire projecten.

Professionals van verschillende afdelingen en regio’s hebben een coördinerende rol in het proces zodat de doelstellingen van het integraal ontwerp worden behaald. Zij houden ook toezicht op de technische en constructieve aspecten. Het project wordt uitgevoerd door een aannemer op basis van een UAV-GC-bouwcontract. Dit contract houdt in dat de aannemer volledig verantwoordelijk is voor het ontwerp en de constructieve uitvoering.

Technische en financiële ondersteuning
Grontmij zorgde voor de ontwikkeling van dit tuinbouwgebied en leverde WarmCO2 technische en financiële ondersteuning.

Locatie