Countdown 2010 

Bijdrage doelstellingen biodiversiteit Countdown 2010

Extra aandacht genereren voor soortenrijkdom in de natuur 

Tijdens de internationale conferentie ‘European Regions As Champions For Biodiversity 2010’ in 2007 ondertekende Grontmij als eerste advies- en ingenieursbureau in Nederland de Countdown 2010 verklaring. Hiermee schaarden we ons achter de Countdown 2010-doelstelling om wereldwijd de achteruitgang aan biodiversiteit tot stilstand te brengen.

Tijdens de internationale conferentie ‘European Regions As Champions For Biodiversity 2010’ in 2007 ondertekende Grontmij als eerste advies- en ingenieursbureau in Nederland de Countdown 2010 verklaring. Hiermee schaarden we ons achter de Countdown 2010-doelstelling om wereldwijd de achteruitgang aan biodiversiteit tot stilstand te brengen.

Biodiversiteit beschermen
Omdat we steeds meer gebruik maken van ecosystemen als bossen, moerassen en zeeën en natuurlijke rijkdommen, gaat biodiversiteit in een alarmerend tempo verloren. We zien nu al dat ecosystemen ontregeld raken, met negatieve gevolgen voor het menselijk welzijn. Deze gevolgen zullen toenemen als we geen actie ondernemen om biodiversiteit te beschermen en duurzaam te gebruiken.

Actieve bijdrage
Met de ondertekening van de verklaring bekrachtigde Grontmij dat zij een actieve bijdrage wil leveren aan het stoppen van het verlies van biodiversiteit. Ook zetten wij ons samen met onder andere de Provincie Noord-Brabant en diverse Brabantse gemeenten in om extra aandacht te genereren voor het belang van biodiversiteit.

Actieplan biodiversiteit
Sinds 2007 heeft Grontmij diverse gemeenten en andere organisaties geholpen om hun ambities ten aanzien van biodiversiteit om te zetten in concrete plannen en projecten. Hiervoor ontwikkelde Grontmij op eigen initiatief een model voor een actieplan biodiversiteit. Dit is inmiddels gebruikt voor het opstellen van actieplannen voor meer dan 20 Brabantse gemeenten waaronder 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Best, Hilvarenbeek, Bladel, Reusel-de Mierden en Waterschap De Dommel.

Initiatieven
Samen met het waterschap stelden wij een biodiversiteitactieplan op. Elke gemeente heeft een ambassadeursoort benoemd die het gezicht vormt voor de biodiversiteitacties. En in 2010, het internationale jaar van de biodiversiteit, neemt Grontmij ook de nodige initiatieven op het gebied van biodiversiteit.

Countdown 2010

Rob van Schijndel Rob van Schijndel
projectleider
+31 40 265 12 06

Locatie