TEACH 

TEACH: Together Esthablish A Creative Housing

Bookmark and Share Print Page
Together Esthablish A Creative Housing (TEACH) is een door Grontmij ontwikkelde methodiek om vraagstukken bij de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties of campusmodellen zo goed mogelijk in kaart te brengen en te bespreken. De methode is vooral geschikt voor partijen in het voortgezet of hoger onderwijs die intensief met elkaar gaan samenwerken om een optimaal resultaat te bereiken.

Als meerdere partijen gaan samenwerken, wordt de discussie over een programma van eisen steeds belangrijker. Het doel van TEACH is dat partijen knelpunten analyseren, creatieve oplossingen bedenken en door middel van goede afspraken uiteindelijk komen tot een programma van eisen voor de ontwikkeling van een gebouw. Kortom, TEACH geeft structuur aan de discussie over vraagstukken die spelen als meerdere partijen met elkaar gaan samenwerken in een multifunctionele accommodatie of campus.

Nieuwe methodiek
TEACH is een nieuwe methodiek. Deelnemers werken op basis van dertig blokken met foto’s gerangschikt naar zes thema’s: accenten, activiteiten, motivatie, openheid, samenwerking en uitstraling. TEACH daagt uit om de discussie aan te gaan over deze onderwerpen in relatie tot de mate van samenwerking. Partijen bouwen gezamenlijk aan een nieuw programma voor één of meerdere gebouwen. Starten vanuit de inhoud en niet vanuit het gebouw biedt meerwaarde omdat vrij gedacht kan worden over de ideale samenwerking tussen partijen. Het gebouw komt later aan bod.

Optimaal gebouw
TEACH zorgt ervoor dat partijen op een andere wijze met elkaar in gesprek komen. Door met elkaar te bouwen aan een concept ontstaat onderling begrip, vertrouwen en helderheid over gezamenlijke plannen. Door onze begeleiding worden partijen uitgedaagd te kijken naar overeenkomsten, knelpunten, kansen en openingen. Uiteindelijk zal een gedragen programma van eisen ontstaan dat met de partners samen op maat is opgesteld. TEACH leidt tot duidelijkheid over de keuzes in een bouwproces en biedt een goede basis voor de ontwikkeling van een optimaal gebouw.

TEACH

Eke Schins-Derksen Eke Schins
Senior adviseur Maatschappelijk Vastgoed
+31 6 51 11 20 46
Corry Hofstee Corry Hofstee
Adviseur Onderwijshuisvesting
+31 6 53 52 45 07