DEMON 

DEMON

DEMON is een door Grontmij ontwikkelde innovatieve methode om stikstof uit afvalwater te halen. DEMON is energiezuinig en levert een grote besparing op het gebruik van chemicaliën op. Bovendien wordt met deze methode meer biogas geproduceerd.

Lozingseisen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties worden steeds strenger. Behandeling van stikstofrijke deelstromen heeft de laatste jaren dan ook veel aandacht gekregen. Met DEMON-technologie (DEMON staat voor (DEamMONficatie) is het mogelijk op een goedkope manier stikstof te verwijderen. Het proces maakt gebruik van deammonificerende bacteriën die ammonium en nitriet met elkaar laten reageren tot stikstofgas. De technologie is een belangrijke schakel in een energieneutrale waterzuiveringsinstallatie.

Duurzaam
Afvalwater bevat ook energie. De koolstof uit afvalwater kan met vergisting worden omgezet in methaangas (biogas) waarmee warmte en groene elektriciteit in warmte-kracht-installaties wordt opgewekt. Een belangrijk deel van de koolstof is ook nodig om stikstof te verwijderen. Het DEMON-proces maakt chemicaliënverbruik overbodig, bespaart CO2-emissie en draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering.

De voordelen

 • Vernieuwende, innovatieve en robuuste technologie.
 • Wereldwijde markwaarde en lage investeringskosten.
 • Maximalisatie van productie van groene energie door methaangaswinning uit afvalwater.
 • Energieneutrale zuivering afvalwater.
 • Tweederde lagere energiekosten voor stikstofomzetting.
 • Lagere kosten voor slibverwerking.
 • Geen koolstof of andere chemicaliën noodzakelijk.
 • Ontkoppeling van koolstof- en stikstofomzetting.


Projecten

 • Strass (Oostenrijk)
 • Glarnerland (Zwitserland)
 • Plettenberg (Duitsland)
 • Heidelberg (Duitsland)
 • Apeldoorn (Nederland)


Grontmij was met DEMON bij de finalisten van De Vernufteling 2009. De Vernufteling is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan het ingenieursbureau met het meest vindingrijke project. Het is een initiatief van technologietijdschrift De Ingenieur, brancheorganisatie NLingenieurs en ingenieursvereniging KIVI NIRIA.

Henk Wim de Mooij Henk Wim de Mooij
Projectmanager
+31 30 220 78 75

Meer informatie