Voeding uit water 

Voeding uit water

Bookmark and Share Print Page

Fosfor (fosfaat) is een belangrijk ingrediënt van kunstmest en essentieel en onvervangbaar in de voedselketen; geen fosfor, geen voedsel. Maar het fosfaatgebruik in de wereld stijgt dusdanig dat de reserves over 20 jaar op beginnen te raken. Grontmij ontwikkelde een methode om fosfaat terug te winnen uit het rejectiewater van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zo besparen we grondstoffen en wordt fosfaat behouden voor de voedselketen.

Per jaar wordt 17,5 miljard kilo fosfor uit erts gehaald. Dit wordt grotendeels gebruikt voor kunstmest. Maar over 20 jaar beginnen de wereldfosforreserves op te raken. De wereldvoorraad reikt nog voor 50 à 100 jaar; terwijl nu jaarlijks 3 miljard kilo via urine door het toilet gespoeld wordt.

Rioolwater
In Nederland gaat bijna al het rioolwater met daarin fosfor naar een waterzuivering. Daar wordt fosfaat verwijderd door neerslag met metaalzouten, en vervolgens als afvalwater afgevoerd. In deze vorm is het niet meer bruikbaar voor mens en dier.

Struviet
Gelukkig kan het ook anders: in de hedendaagse waterzuivering kun je fosfor via kristallisatie ook neerslaan als struviet (ammoniummagnesiumfosfaat). Struviet is een hogwaardige kunstmestvervanger. Met een nieuw type reactor maken we struvietkorrels van hoge constante kwaliteit en hoge zuiverheid. Dit is een voorwaarde voor langjarig stabiel hergebruik in de landbouw.

Opstroomreactor
Een speciale conisch gevormde opstroomreactor met geavanceerde procesbesturing zorgt vervolgens voor gecontroleerde kristallisatie en hoogwaardige struvietkorrels die zonder nabehandeling kunnen worden ingezet in de landbouw. Zo besparen we grondstoffen en energie en produceren we minder afval. Het fosfor wordt behouden voor de voedselketen. Voedsel uit water dus.

Nominatie
Voeding uit water werd genomineerd voor De Vernufteling 2010, de jaarlijkse prijsvraag voor het meest vindingrijke project in de ingenieursbranche.