Rail Stress Test 

Rail Stress Test

Spoorspatting en spoorstaafbreuk zijn bekende problemen in de wereld van het spoor. Door te grote spanningen in de rails kan het spoor uitknikken of breken. Een zeer gevaarlijke situatie die kan leiden tot ontsporing; iets wat absoluut voorkomen dient te worden.

Het door Grontmij ontwikkelde meetsysteem, de Rail Stress Test, detecteert op eenvoudige en duurzame wijze ongewenste spanningen in spoorstaven en verbetert de veiligheid van het spoor aanzienlijk.

Verbeteren veiligheid
De Rail Stress Test is een niet-destructieve, duurzame methode om spanningen in spoorstaven te meten. Het meetsysteem maakt het mogelijk om met minimaal energieverbruik en inspanning het ontstaan van spoorspattingen en spoorstaafbreuken vroegtijdig te onderkennen. De Rail Stress Test verbetert de veiligheid op een duurzame manier.

Preventie
Te hoge spanning in de spoorstaven veroorzaakt met name in periodes van warm weer verstoringen in de beschikbaarheid van het spoor. Spoorspatting, het dichtlopen van compensatielassen en het vastlopen van wissels zijn een bekend gevolg van de te hoge spanning. Het preventief meten van deze potentiële probleempunten met de Rail Stress Test bepaalt of er daadwerkelijk aanleiding is tot het nemen van doelgerichte, preventieve maatregelen.

Veelzijdige toepassingen
De Rail Stress Test is inzetbaar bij nieuwbouw, inspectie, onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden. De test meet zeer nauwkeurig of de aangebrachte voorspanning overeenkomt met de vereiste spanning uit de regelgeving. Tevens kan de (proces-)aannemer met de meetgegevens aantonen dat het aangeleverde werk voldoet aan de specificaties van de opdrachtgever.

Toepassingsmogelijkheden

  • Inzetten als controlemiddel op het aangeleverde werk.
  • Inzetten als controlemiddel voor bestaande baanvakken.
  • Uitvoeren van veiligheidsinspecties bij situaties met een verhoogd risico.


Voordelen

  • Snelle meetmethode (<5 minuten per meting).
  • Niet-destructief en minimaal energieverbruik.
  • Nauwkeurig meten van de neutraaltemperatuur.
  • Resultaten maken kans op potentieel gevaarlijke situaties inzichtelijk.


Duurzame methode
De Rail Stress Test is een zeer duurzame meetmethode. De methode is niet-destructief, verbruikt weinig energie en vergt minimale inspanning. Tevens leidt de toepassing ervan tot een duurzamer spoor. De methode reduceert grootschalig, preventief spooronderhoud tot gericht onderhoud of vernieuwing op locaties waar het nodig is. Gericht en tijdig onderhoud voorkomt calamiteiten. Mensen kunnen rekenen op een veilig spoor en tegelijkertijd worden aanzienlijke reparatiekosten en bijbehorend materiaalgebruik voorkomen. Kortom, met de Rail Stress Test gaan people, planet en profit erop vooruit. Simply Safe & Sustainable!
 
Verklaring Lloyd’s Register Rail Europe B.V.
Op 13 maart 2009 heeft Lloyd’s een schriftelijke verklaring afgegeven over de bruikbaarheid van de Rail Stress Test (reference: HYA 03-364262).

Rail Stress Test

Ronald Wissink Ronald Wissink
projectleider
+31 38 499 18 22