Nieuws en media 

Nieuwsarchief

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2011
 2. JAN
 3. FEB
 4. MRT
 5. APR
 6. MEI
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2013 >

4 jun 2012 | Warmte voor Amsterdam 

Amsterdam wil voor de warmtelevering aan haar inwoners de uitstoot van CO2 reduceren door gebruik te maken van restwarmte van het Afval Energie Bedrijf (AEB) van de gemeente Amsterdam in plaats van warmte uit gasgestookte ketels. Deze oplossing levert een CO2 reductie op van maar liefst 80%.
 
Hiervoor legt Nuon een warmtetransportleidingnet aan vanaf het westelijk havengebied tot aan stadsdeel Noord. De transportleiding heeft diameters van 600 tot 900 mm (druk 35 Bar bij 130oC). In opdracht van Nuon is Grontmij verantwoordelijk voor de engineering (voorstudie tot en met het ontwerp) en de projectbegeleiding bij de realisatie van de 20 kilometer transportleiding.

De eerste fase van het project betreft de definitiefase. Voor zowel het tracé van de transportleiding tussen het AEB en de kruising met het IJ als in Amsterdam-Noord wordt een voorlopig en een definitief ontwerp gemaakt. Deze eerste fase wordt afgesloten met de vaststelling en zakelijk vastlegen van het tracé. In het westelijk havengebied met een zeer dicht netwerk van bestaande infrastructuur, is dat een niet geringe uitdaging. Deze Gordiaanse knoop van bestaande infrastructuur kan door goede communicatie en door systematisch te werk te gaan worden ontward. De mogelijke varianten worden zo goed mogelijk met elkaar vergeleken met behulp van een zogenaamde trade-off matrix. Zo wordt voor alle stakeholders een traceerbaar evaluatie proces doorlopen. Hierbij worden van tevoren geïnventariseerde eisen en belangen volgens met de opdrachtgever gemaakte afspraken tegen elkaar afgewogen. Dit zorgt voor draagvlak bij de stakeholders. Grontmij treedt op als procesmanager namens Nuon. De start van de bouw van het gehele transportnet naar Amsterdam-Noord is voorzien in 2013.

Nuon is één van de grote spelers op het gebied van warmtelevering in Nederland. Zo beheert Nuon een groot aantal warmtenetten, bestaande uit transportleidingen, wijkdistributieleidingen en huisaansluitingen voor verwarming en bereiding van warm tapwater. Nuon is sleutelspeler in de ontwikkeling van een netwerk voor warmtelevering aan Amsterdam Noord. Nuon treedt op als opdrachtgever namens het warmtebedrijf Westpoort Warmte B.V., een gezamenlijke onderneming van de Gemeente Amsterdam en NUON Energy.

Nieuws en media

Kees Everse Kees Everse
Projectmanager
+31 6 23 22 66 65