Nieuws en media 

Nieuwsarchief

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2011
 2. JAN
 3. FEB
 4. MRT
 5. APR
 6. MEI
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2013 >

25 apr 2012 | Studie naar optimale biogasbenutting bij waterzuivering 

Ook bij rioolwaterzuiveringsinstallaties is energie een belangrijk thema. Al decennia wordt de benutting van biogas uit slibgisting toegepast in warmte-krachtkoppelingen (WKK). Tegenwoordig zijn er ook andere toepassingsmogelijkheden. Hoe verhouden deze zich tot de traditionele technologie op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)? Zijn er in deze sector inmiddels verstandige nieuwe wegen die naar Rome leiden?
 

Grontmij heeft voor de Stuurgroep Onderzoeksprogramma van de Waterschappen een studie uitgevoerd waarin diverse procesroutes voor de benutting van biogas, geproduceerd op een RWZI, met elkaar zijn vergeleken:

 • Biogas naar een WKK met warmte- en elektriciteitproductie (referentieroute);
 • Met aardgasbijstook in de WKK;
 • Met reiniging van het biogas voor de WKK;
 • De WKK gecombineerd met een ORC voor extra elektriciteitsproductie.
 • Biogas naar een brandstofcel;
 • Biogas opwaarderen naar groen gas met invoeding in het aardgasnet;
 • Biogas opwaarderen naar transportbrandstof, bio-CNG, af te leveren via een eigen tankstation.


Bovengenoemde zeven benuttingsroutes zijn vergeleken vanuit de drie invalshoeken: de netto energieopbrengst, de duurzaamheid in termen van vermeden CO2-emissies en de economie. De vergelijking voor de verschillende routes zijn gemaakt voor drie capaciteiten van biogasproductie: 400.000 m3, 1 miljoen m3 en 2,5 miljoen m3 per jaar. Dit komt ongeveer overeen met het biogas afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallatie voor respectievelijk 80.000, 200.000 en 500.000 inwoner equivalenten.

Sankeydiagram

Sankeydiagram gebruikelijk toegepaste WKK-route

Resultaten en conclusies

 • De brandstofcel is nog niet voldoende ontwikkeld voor deze toepassing. Zowel de investering als de operationele kosten zijn hoog.
 • Voor RWZI’s scoren de WKK-routes het beste op alle drie de criteria, voornamelijk door het hoge totaal energie-rendement.
 • Energetisch scoort de WKK met ORC het beste. Dit komt tot uiting bij een productie van minimaal 2,5 mln m3/jaar biogas. Dit wil zeggen: toepasbaar op ca. 10 van de grootste rioolwaterzuiveringen.
 • Groen gas productie en invoeden in het aardgasnet scoort op alle criteria lager dan de WKK-route, vooral voor de kleinere zuiveringen. Door de investeringskosten in de opwerkingsinstallaties wordt deze route pas rendabel bij meer dan 2,5 mln. m3/jaar biogasproductie. Door optimalisaties in de zuivering en kostenverlaging van opwerkingsinstallaties kan dit in de toekomst verbeteren.
 • Productie van transportbrandstof scoort op de criteria ongeveer hetzelfde als groen gas productie. Door de relatief hoge kosten van een vulstation is deze route op dit moment nog iets minder rendabel dan de referentie.


De huidige op rioolwaterzuiveringen met slibgisting veelvoorkomende toepassing van biogas in WKK is vooralsnog in het algemeen een te verkiezen toepassing. Ontwikkelingen in techniek en financieel rendement dienen te worden gevolgd.

Nieuws en media

Meer informatie