Nieuws en media 

Nieuwsarchief

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2015
 2. JAN
 3. FEB
 4. MRT
 5. APR
 6. MEI
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2017 >

6 mei 2011 | Onderzoek Grontmij en Vera Yanovshtchinsky Architecten: Wastescape, ontwikkelingskansen voor voormalige vuilstortlocaties 

Ruimte is schaars in Nederland. Het is een gemiste kans wanneer bruikbare gronden zoals afvalbergen niet worden benut. Veel van deze afvalbergen kunnen we gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen.
 

Met het onderzoek Wastescape hebben Vera Yanovshtchinsky architecten en Grontmij de ontwikkelingskansen en de potentiële ruimtelijke kwaliteiten van voormalige afvalbergingen in Nederland in kaart gebracht. Het doel is eigenaren en beheerders van afvalbergingen enthousiast te krijgen om de ontwikkeling ervan in gang te zetten.

Duurzame gebiedsontwikkeling
Ontwikkelen van afvalbergingen betekent: andere waardevolle gebieden sparen, het aanwezige landschappelijke gebied verrijken en concreet invulling geven aan duurzame gebiedsontwikkeling. Afvalbergingen hebben over het algemeen een negatief imago. Het is mogelijk dit negatieve imago van de locatie te verbeteren door middel van een juiste transformatie en passend duurzaam gebruik. Dubbel grondgebruik en flexibiliteit zijn daarbij een gegeven.

Drie voorbeeldlocaties
Van ruim 5.000 voormalige stortplaatsen in Nederland zijn er 70 locaties met een hoge ontwikkelpotentie opgenomen in een uitgebreide inventarisatie. Uit die 70 locaties is een selectie gemaakt van drie locaties waarvoor ontwerpend onderzoek is gedaan. De locaties verschillen in vorm, ligging en afmeting:

 • Schotergroen: duurzaam energiepark en recreatiegebied voor Schoteroog (nabij Haarlem).
 • Veenduin: duinlandschap met duurzaam vakantiepark bij Veendam (Groningen).
 • Landgoed Cranendonck: biologische voedselproductie en restaurant bij Budel-Dorplein (Noord-Brabant).


Voor elke locatie geldt dat de koppige, tegendraadse bulten in het vlakke Hollandse landschap herkenbaar blijven. Er is een generieke strategie ingezet om het verschil met de omgeving te bestendigen.

Onderzoeksresultaat
Het onderzoek Wastescape is beschikbaar via www.wastescape.nl en tevens te bestellen in boekvorm (157 pagina’s) voor € 29,95 via het formulier op de site.