Nieuws en media 

Nieuwsarchief

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2015
 2. JAN
 3. FEB
 4. MRT
 5. APR
 6. MEI
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2017 >

18 mrt 2011 | Minister neemt advies Grontmij en AEF over: veiligheidsnormen en technische standaarden tunnels moeten eenduidiger 

Grontmij en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben in nauwe samenwerking de wetgeving over tunnelveiligheid geëvalueerd. Aanleiding tot het onderzoek was de vertraging bij tunnelprojecten door onduidelijkheid over de regelgeving. Doel van de evaluatie was om te onderzoeken in hoeverre deze onduidelijkheid het gevolg is van de wetgeving en hoe dit kan worden verbeterd.
 

Het evaluatierapport is aangeboden aan minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De minister neemt een groot deel van de aanbevelingen van het onderzoeksteam over. Mede op basis van het rapport stelt de minister in een brief naar de Tweede Kamer een aantal aanpassingen in de wetgeving voor, waaronder:

 • De regie voor rijkstunnels bij het ministerie leggen; de verantwoordelijkheden voor de decentrale overheden terugbrengen.
 • Een veiligheidsnorm in de wet opnemen.
 • Standaarduitrustingen voor tunnels hanteren.
 • De adviesfunctie en kennisfunctie van de Commissie Tunnelveiligheid elders onderbrengen en de commissie opheffen.


Het onderzoek is tot stand gekomen door een unieke combinatie van de tunneltechnische en organisatorische kennis van Grontmij en de expertise van AEF op het bestuurlijke niveau en op het gebied van het evalueren van wetgeving.

Nieuws en media

Hans Bruinsma Hans Bruinsma
Senior adviseur
+31 6 53 57 89 98