Nieuws en media 

Nieuwsarchief

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2015
 2. JAN
 3. FEB
 4. MRT
 5. APR
 6. MEI
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2017 >

1 mrt 2011 | Grontmij verwerft opdracht voor Energieambitie 2020 van de Rijksgebouwendienst 

Via de Europese aanbesteding volgens Niet-Openbare procedure FCIB 1ste tranche, heeft Grontmij opdracht gekregen voor het Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB) van de klimaatinstallaties in 22 objecten van de Rijksgebouwendienst.
 

Dit project is onderdeel van het Rgd-programma Energieambitie 2020 en komt voort uit het Kabinetsprogramma Schoon en Zuinig. Met het optimaliseren van de klimaatinstallaties zorgen we voor een aanzienlijke energiebesparing en reductie van de CO2-uitstoot in deze bestaande gebouwen van de Rijksgebouwendienst.

Duurzame installatie-expertise en energiemanagement
We zorgen voor een functionele controle van de klimaatinstallaties op energie-efficiency, een nieuwe inregeling en een test op goede werking. Daarnaast voeren we ook het binnenmilieuonderzoek uit. Voor het lucht- en waterzijdig inregelen en de regeltechniek hebben we samenwerking gezocht met Aerodynamiek en Coneco. We verzorgen het totaal projectmanagement van dit project. Zo zorgen we ervoor dat alle installaties zodanig ingeregeld worden dat een optimaal energieverbruik ontstaat. We zullen tevens na uitvoering van FCIB de installaties op afstand blijven monitoren voor continue controle en borging van het lagere energieverbruik.

Schoon en Zuinig
Het kabinet wil met het beleidsprogramma Schoon en Zuinig gemiddeld 2% per jaar energie besparen. In 2020 moet er 25 procent zijn bespaard binnen de rijkshuisvesting. Ook moet in 2012 de energievoorziening van de rijkshuisvesting CO2-neutraal zijn. De overheid neemt de komende jaren maatregelen om deze doelstellingen te realiseren.

Energiebesparing maatschappelijk vastgoed
In het kader van het programma Energieambitie 2020 heeft de Rijksgebouwendienst een basispakket ontwikkeld om energie te besparen waaronder het FCIB van de klimaatinstallaties. Met het FCIB worden de klimaatinstallaties in gebouwen zo ingeregeld dat een optimaal thermisch comfort wordt bereikt met een zo laag mogelijk energiegebruik.

De gebouwen zijn onderdeel van de vastgoedportefeuille van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en bieden huisvesting aan penitentiaire inrichtingen in het Oosten van Nederland. Ervaring leert dat dergelijk energiemanagement als het FCIB een besparing, zowel in energie als in kosten, oplopend tot 20% kan opleveren. Door 22 panden, totaal ongeveer 210.000 m2 bruto vloeroppervlak, in één keer aan te pakken zet de Rijksgebouwendienst een stap in de energieambitie van het Rijk.

Nieuws en media

Cor Kleinveld Cor Kleinveld
Senior adviseur Energiemanagement
+31 6 51 67 99 77