Nieuws en media 

Nieuwsarchief

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2011
 2. JAN
 3. FEB
 4. MRT
 5. APR
 6. MEI
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2013 >

29 jun 2012 | Grontmij geeft cursus Introductie Civiele Techniek 

Grontmij geeft in oktober een cursus Introductie Civiele Techniek. De cursus is bedoeld voor mensen die geen civieltechnische achtergrond hebben en vanuit hun functie en vakgebied regelmatig te maken hebben met civieltechnische aspecten van locatieontwikkeling. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.
 

Civiele techniek omvat een scala aan werkzaamheden en technieken die nodig zijn voor het inrichten van de openbare ruimte. Kennis van de bodem en de eigenschappen van bodemlagen zijn belangrijk voor het vaststellen van de uitgangspunten en voorwaarden voor civieltechnische ingrepen.

Bij de inrichting van locaties voor wonen, werken en recreatie kunt u denken aan het bouw- en woonrijpmaken van terreinen en het herinrichten van locaties. Afhankelijk van de bodemopbouw, de ligging van de locatie en de ontwerpeisen moet men rekening houden met de wijze van uitvoering, de omgevingaspecten en bijzondere voorzieningen,
ondermeer met betrekking tot grondwateroverlast, het vrijkomen van afvalstoffen en waterhuishoudkundige voorzieningen. Met name de problematiek van de slappe bodem in het westen van het land is van grote invloed op de uitvoering en de kosten.
 
Cursusdagen

 • Donderdag 4 oktober 2012
 • Donderdag 11 oktober 2012


Cursustijd
Iedere dag van 9:00 uur tot 17:00 uur.
 
Cursuslocatie
Grontmij Nederland B.V.
Coenecoop 55
2741 PH Waddinxveen

Inschrijven
1. Telefonisch: (0182) 62 55 00, Judith van der Linde
2. Via fax: (0182) 62 55 10
3. Via e-mail: judith.vanderlinde@grontmij.nl

Bij aanmelding graag vermelden: voor- en achternaam, functie, organisatie, postcode en plaats, telefoon, fax en e-mailadres. Uw inschrijfbewijs sturen wij zo snel mogelijk toe. Heeft u één week na aanmelding nog geen bevestiging van inschrijving ontvangen, neem dan contact met ons op. Verhinderd? Tot 2 weken voor datum kunt u alleen schriftelijk annuleren. Wij berekenen u dan € 25,- administratiekosten, exclusief btw. Bij verhindering mag uw collega natuurlijk van uw inschrijving gebruikmaken.

Nieuws en media

Judith van der Linde Judith van der Linde
Secretariaatsmedewerker
+31 88 811 41 39
Bert Brinks Bert Brinks
Projectleider
+31 6 53 73 61 48