Nieuws en media 

Nieuwsarchief

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2011
 2. JAN
 3. FEB
 4. MRT
 5. APR
 6. MEI
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2013 >

26 jan 2012 | Grontmij en Ecorys werken samen voor zes IJsselmeerprovincies 

Het komende half jaar werken Grontmij en Ecorys in opdracht van de zes IJsselmeerprovincies samen aan het Ruimtelijk Economisch Ontwikkelbeeld IJsselmeergebied (REOB). Het REOB geeft een beeld van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in en rond het IJsselmeergebied op de lange termijn. Het REOB wordt opgesteld om knelpunten of kansen in relatie tot het Deltaprogramma IJsselmeergebied in kaart te brengen.
 

Belangrijke economische sectoren in de provincies zijn bijvoorbeeld landbouw, recreatie en scheepvaart. Deze sectoren zullen naar de toekomst veranderen als gevolg van klimaatverandering, bevolkingsgroei, veranderingen op de wereldmarkt of bijvoorbeeld als gevolg van grondstofschaarste. Grontmij en Ecorys werken hiervoor verschillende toekomstscenario´s uit. Zo ontstaat een beeld van de verandering van deze sectoren en het ruimtegebruik in de komende eeuw.

Toekomstscenario's
Door de toekomstscenario’s van het REOB naast de toekomstscenario’s van het Deltaprogramma te leggen wordt duidelijk waar mogelijkheden liggen voor samenwerking of waar knelpunten ontstaan voor verdere economische ontwikkeling van het gebied. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden voorgesteld. Niet eerder werkten de provincies aan een gezamenlijk toekomstbeeld dat zo ver in de toekomst kijkt. Grontmij en Ecorys begeleiden de provincies bij dit uitdagende project.

Deltaprogramma IJsselmeergebied
In het Deltaprogramma IJsselmeergebied werken Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om het gebied voor de lange termijn te beschermen tegen hoogwater en om de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Nieuws en media

Alex Hekman Alex Hekman
Programmamanager Deltaplanning
+31 6 22 79 24 39