Nieuws en media 

Nieuwsarchief

Bookmark and Share Print Page
 1. < 2015
 2. JAN
 3. FEB
 4. MRT
 5. APR
 6. MEI
 7. JUN
 8. JUL
 9. AUG
 10. SEP
 11. OKT
 12. NOV
 13. DEC
 14. 2017 >

17 dec 2010 | Grontmij en 3BW ronden studie duurzaam en klimaatbestendig bouwen Zuidplaspolder af 

Grontmij en het consortium Beter Bouwen Beter Wonen (3BW) voerden voor deelgebied Nieuwerkerk Noord, Zuidplaspolder een studie uit naar duurzaam en klimaatbestendig bouwrijp maken.
 

De opdracht is uitgevoerd voor de provincie Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas. Bijzonder aan het project is dat in een vroegtijdig stadium in het planproces al is nagedacht over de meest optimale manier van bouwen.

Klimaatbestendig en duurzaam
Nieuwerkerk Noord moet een klimaatbestendige en duurzame wijk worden. Deze ambitie is uitgesproken door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en 3BW. Uit onderzoek van Xplorelab en TNO in het kader van hotspot Zuidplaspolder, bleek dat ophoging met 3 à 5 meter zand nodig zou zijn. Dit is echter in zeer slappe grond geen duurzame oplossing.

Voorstudie
Daarom sloegen provincie en gemeente de handen ineen en lieten 3BW een voorstudie naar alternatieven voor standaard ophoogmethoden uitvoeren. Een opmerkelijke stap, want daardoor werd de techniek ingeschakeld vóór de daadwerkelijke planvorming. De studie geeft inzicht in de alternatieven en randvoorwaarden voor de stedebouwkundige inrichting en de beheerkosten van de woonwijk.

Gebundelde kennis
De gebundelde kennis van Deltares, Grontmij, Tauw en Witteveen+Bos (partners 3BW) is in deze studie een succesfactor gebleken. Grontmij bracht kennis op het gebied van stedenbouw, markt en duurzaamheid in. Daarnaast hadden we een belangrijke rol in het proces door onze rol als procesobservator en we rapporteerden hierover aan de opdrachtgever. Juist de koppeling van ontwerp met techniek was in het proces van grote waarde.

Publicaties
Voor dit project kregen we het verzoek om voor een speciale uitgave van het vakblad Land+Water een artikel over de meerwaarde van ontwerp binnen dergelijke technische vraagstukken te publiceren. De resultaten van het technisch onderzoek staan in de uitgave ‘Duurzaam en klimaatbestendig bouwrijpmaken, variantenstudie Nieuwerkerk Noord’.

Nieuws en media

Leonie van den Hoek Leonie van den Hoek
Adviseur
+31 6 12 89 63 06