Duurzaamheid in projecten 

Duurzaamheid in projecten

Stel dat alle projecten met betrekking tot de ontwikkeling van onze leefomgeving voortaan duurzaam zijn? Hoe lang zou het dan duren voor we de klimaatverandering kunnen keren? Jaarlijks zijn 11.000 Grontmij’ers betrokken bij 70.000 projecten in Noordwest-Europa en ver daarbuiten.

Wanneer het ons lukt om samen met onze opdrachtgevers klimaat en duurzaamheid bij al deze projecten prioriteit te geven, leveren wij een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het wereldwijde klimaatprobleem.


Suspindle

       
Duurzaamheid borgen met de Suspindle
De door Grontmij ontwikkelde Suspindle® is een werkwijze om op een systematische en generieke manier duurzaamheid mee te nemen in elk denkbaar ontwerpproces. Met de Suspindle® kunt u efficiënt en gericht duurzaamheidsambities in de levenscyclus van het project vertalen naar praktisch uitvoerbare taken en zo invulling geven aan duurzaamheid bij een aanbesteding of tijdens de start van een project.


Klimaatoplossingen

       
Klimaatoplossingen
Onder het motto Planning, connecting, respecting the future ontwerpen en realiseren we duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering, verstedelijking, vergrijzing en bevolkingskrimp, de sterke groei in mobiliteit, een toenemende vraag naar energie, de wens tot behoud van natuur en landschap… uitdagingen genoeg!


Duurzaamheid

       
Duurzaamheid
Voorbereid zijn op de toekomst betekent vooral de samenhang zien tussen wonen en werken, landbouw, natuur en recreatie. Verbindingen zoeken tussen people, planet en profit. Daarom kiezen we voor een integrale aanpak en helpen wij publieke en private partijen hun belangen te verenigen.


Samenwerking

       
Samenwerking
Onze kennis, kunde en betrokkenheid vormen een waardevolle schakel tussen partijen en opgaven. Intensieve samenwerking beschouwen wij als de doorslaggevende factor voor innovatieve, haalbare projecten. Grontmij brengt mensen en partijen bij elkaar, benoemt gemeenschappelijke doelen, vertaalt deze in concrete projecten en zorgt voor de realisatie. 

Duurzaamheid in projecten
Arthur Zantinge Arthur Zantinge
Adviseur Duurzaamheid
+31 6 11 03 61 30