CO2-uitstoot 

CO2-uitstoot

Bookmark and Share Print Page

Het verduurzamen van een bedrijf begint met het krijgen van inzicht in het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot. Op basis van dit inzicht heeft Grontmij Nederland doelstellingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te verminderen. We monitoren de voortgang en indien noodzakelijk scherpen we de doelstellingen aan.

In 2008 is Grontmij in al haar landen begonnen met het bijhouden van een aantal duurzaamheidsparameters conform haar Corporate Social Responsibility beleid. Vanaf 2009 houden we ook gegevens bij over ons energieverbruik zoals beschreven in het Greenhouse Gas Protocol en in de ISO 14064-1. Hiermee rekenen we aan de hand van conversiefactoren, zoals voorgeschreven in de CO2-Prestatieladder onze CO2-emissie-inventaris uit.

In het merendeel van onze kantoren zijn vanaf eind 2009 Energy Profilers geïnstalleerd. Deze meters houden live het gas- en elektriciteitverbruik bij. Met de gegevens van deze meters optimaliseren onze energie-experts onze kantoren. Via de banner rechts op deze pagina kunt u het totale energieverbruik van onze kantoren volgen.

Volgens de verschillende normen zijn de uitstoot categorieën onder te verdelen in drie scopes:

Directe uitstoot (scope 1) 

 • Gasverbruik in kantoren
 • Koelmiddelengebruik in kantoren
 • Leaseauto kilometers


Indirecte uitstoot (scope 2)

 • Elektriciteitverbruik van kantoren
 • Privé projectkilometers (internationaal gerekend tot scope 3)
 • Vluchtkilometers (internationaal gerekend tot scope 3)


Overige indirecte uitstoot (scope 3) 

 • OV projectkilometers
 • Woonwerkkilometers (privéauto, OV)
 • Uitstoot met betrekking tot papierverbruik
 • Uitstoot met betrekking tot afvalverwerking
 • Uitstoot bij de productie van overige ingekochte materialen
 • Gas- en elektriciteitsverbruik bij derden
 • Emissies waar Grontmij geen controle over heeft
 • Uitstoot door gebruik van onze producten