CO2-Prestatieladder 

CO2-prestatieladder

Bookmark and Share Print Page
Grontmij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Een belangrijk onderdeel van ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons energiemanagement-programma met ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie.

Dit sluit goed aan bij de eisen die gesteld worden voor de CO2-prestatieladder. Aanbestedende partijen (zoals ProRail, initiatiefnemer van de CO2-prestatieladder) gebruiken dit instrument om een duurzame bedrijfsvoering bij hun leveranciers te stimuleren. Op deze manier werken zij aan het verduurzamen van de gehele branche.


Inzicht in CO2-uitstoot

       
Inzicht in CO2 -uitstoot
Het verduurzamen van een bedrijf begint met het krijgen van inzicht in het energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot. Op basis van dit inzicht heeft Grontmij Nederland doelstellingen geformuleerd om deze uitstoot te verminderen. De voortgang wordt gemonitord en indien noodzakelijk scherpen we de doelstellingen aan.


CO2-reductiedoelstelling en -beleid

       
CO2-reductiedoelstelling en –beleid
We hebben onszelf ten doel gesteld om eind 2015 een CO2-reductie van 15% ten opzichte van 2009 te behalen voor scope 1 (directe uitstoot), 40% voor scope 2 (indirecte uitstoot) en de nullijn te handhaven voor scope 3 (overige indirecte uitstoot). 


Transparantie

       
Transparantie
We vinden transparantie een voorwaarde voor een duurzame bedrijfsvoering en we hechten veel waarde aan een goede communicatie over dit onderwerp naar alle verschillende belanghebbenden. Duurzaamheid is niet alleen een centraal thema in onze projecten en bedrijfsvoering, maar ook in onze communicatie.


Duurzame initiatieven

       
Duurzame initiatieven
We zijn betrokken bij veel initiatieven op gebied van duurzaamheid en we zijn actief in verscheidene partnerships om te werken aan een duurzame maatschappij. En we vinden het belangrijk om onze kennis ook toe te passen in eigen innovaties en initiatieven. Daarnaast participeren we in duurzame initiatieven van andere partijen.

CO2-Prestatieladder

Arthur Zantinge Arthur Zantinge
Adviseur Duurzaamheid
+31 6 11 03 61 30