Stedelijke ontwikkeling 

Stedelijke ontwikkeling

De stad biedt door de concentratie van mensen en voorzieningen talloze economische en sociale mogelijkheden. Grontmij werkt samen met overheden, ontwikkelaars en corporaties om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van steden te verbeteren. We geven advies, maken gebiedsconcepten en realiseren plannen; met aandacht voor duurzame oplossingen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wonen, werken, recreatie en cultuur; de stad biedt veel mensen een plek om aangenaam te leven. Maar door allerlei oorzaken kan de leefbaarheid in de stad achteruitgaan en de bereikbaarheid verminderen. Daarom is het belangrijk om in steden te investeren en een veilige en plezierige omgeving te creëren waarin je prettig kunt wonen, werken, en recreëren. Grontmij ontwikkelt stedelijke gebiedsvisies en helpt wijken, gebouwen en infrastructuur te onderhouden en te vernieuwen.

Gebiedsconcepten voor steden
We ontwikkelen gebiedsconcepten voor steden. Daarbij hebben we aandacht voor ruimtelijke, maatschappelijke, commerciële en financiële aspecten. Indien gewenst kunnen we risicodragend participeren. We bedenken en realiseren integrale en duurzame oplossingen voor complexe herstructureringsoperaties, klein of omvangrijk, voor project- en gebiedsontwikkeling en voor inrichting van stadscentra en bedrijventerreinen. Kwaliteit, haalbaarheid en creativiteit in balans.

Onze expertise

  • Stedelijke ontwikkeling
  • Ontwerp
  • Parkmanagement
  • Planeconomie
  • Proces- en projectmanagement
  • Ruimtelijke ordening
  • Techniek
  • Vergunningenmanagement

 
Wilt u één van onze specialisten spreken? Vul dan uw gegevens in onderstaand formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Versturen