Software 

BGT en topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) speelt een centrale rol in de informatievoorziening van veel overheden. Zo is de BGT het fundament voor andere basisregistraties (BAG, WOZ) en het beheer van de openbare ruimte en ruimtelijke ordering. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan de opbouw, het beheer, de structuur en de toegankelijkheid van de basiskaart.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Met de komst van de BGT zien wij een flinke verschuiving in de geo-informatiehuishouding van vooral gemeenten en provincies. Dit omdat er een bundeling gaat plaatsvinden van de geometrische componenten van de openbare ruimte (weg- en groenbeheer), de BAG en overige topografie. Voor Grontmij is dit niet nieuw. Voor veel gemeenten en provincies hebben wij immers al objectenkaarten gerealiseerd.

Software
dg DIALOG BGT is een complete applicatie voor de opbouw en het beheer van de topografische basiskaart. Op het gebied van Topografie en BGT (en de verdere detaillering conform IMGeo 2.0) is dg DIALOG BGT al meer dan 25 jaar een leidende applicatie. De software wordt door bijna 100 organisaties gebruikt waar het dagelijks zijn functionaliteit bewijst. Naast dg DIALOG BGT biedt Grontmij het wereldwijd gebruikte product MOVE3. MOVE3 is een softwarepakket voor de verkenning, vereffening en kwaliteitscontrole van 3D, 2D en 1D geodetische netwerken volgens de procedures van de Delftse School.

Onze expertise

  • Landmeetkunde  en kwaliteitsborging (MOVE3)
  • Software voor gemeenten en provincies
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en IMGeo
  • Unieke combinatie van software, diensten en materiekennis


Wilt u één van onze specialisten spreken? Vul dan uw gegevens in onderstaand formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Versturen

Topografie

Software.grontmij.nl

Jan Bakker Jan Bakker
Teamleider Geomatics
+31 6 51 54 35 11