Expertises A-Z 

Diensten A-Z

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. M
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 1. Water

  Economic growth, urbanisation and climate change are global causes of major challenges facing the water sector. With increasingly scarce investment resources, our challenge lies in identifying and subsequently financing sustainable and innovative solutions. Grontmij offers advice, supports the development of strategy and policy and implements solutions in the field of water.

 2. Waterbouw

  Grote delen van Nederland bestaan bij de gratie van waterbouwkundige werken die in de loop der eeuwen zijn ontworpen en uitgevoerd. Bescherming van het land tegen wateroverlast en waterschade staat daarom voorop. Maar ook voor vervoer over water en recreatie op het water zijn waterbouwkundige werken nodig. Grontmij bedenkt deskundige en creatieve oplossingen en houdt zich bezig met beheer en onderhoud van waterwerken zoals vaarwegen, havens, aquaducten, dammen, stuwen en sluizen.

 3. Waterketen

  De waterketen is vandaag de dag aan sterke veranderingen onderhevig. Hij ondervindt interactie met bijvoorbeeld de ruimtelijke inrichting van ons land en er worden steeds hogere eisen aan gesteld door de klimaatverandering, de focus op een gezonde leefomgeving en de eindigheid van grondstoffen. Grontmij ontwikkelt innovatieve en flexibele oplossingen voor vraagstukken op het gebied van de waterketen.

 4. Waterkwaliteit

  Water is de belangrijkste grondstof voor alle processen op aarde. Het is van levensbelang de kwaliteit ervan te monitoren en te beschermen. Water vraagt onze inzet voor een duurzaam beheer. Dat kan alleen met inzicht in processen, zodat we de beste strategieën en scenario’s kunnen kiezen. Grontmij onderzoekt, analyseert en adviseert op het gebied van waterkwaliteit.

 5. Watermanagement

  Zonder water is Nederland ondenkbaar. Het goed omgaan met wateroverlast en droogte speelt dan ook een belangrijke rol in ons land. Daarnaast dient water van goede kwaliteit te zijn. Grontmij levert oplossingen om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en droogte en de zoetwatervoorziening op peil te houden.

 6. Watertechnologie

  Water is één van onze eerste levensbehoeftes. We gebruiken het voor de productie van drinkwater, voor irrigatie en voor het produceren van goederen. Maar dit leidt wel tot veel afvalwater. Waterschappen maken sinds een aantal jaren een transitie door waarbij afvalwater niet meer wordt gezien als afval maar als bron van energie en grondstoffen; een belangrijke stap waardoor installaties efficiënter, economisch rendabeler en duurzamer worden.