Expertises A-Z 

Diensten A-Z

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. M
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 1. Software

  At any time of the day, anywhere in the world, we want to have geographic information. Grontmij is market leader in software and geo-IT projects in public space. We combine knowledge about the industry with knowledge about geo-IT, a combination that works.

 2. Soil

  The soil preserves our past and creates our future. It literally forms the base of our lives. In the past, traces have often been left in the soil in the form of archaeological remains or contamination. Grontmij advises and creates solutions that remove risks associated with soil contamination, preserve archaeological remains and optimize the use of the subsurface.

 3. Sport

  Ongeveer tweederde van de bevolking doet aan sport en jaarlijks besteden sportconsumenten in Nederland meer dan drie miljard aan sport. Sport is economisch en maatschappelijk van groot belang. Grontmij adviseert over beleid, exploitatie, realisatie en beheer. We realiseren en onderhouden sportaccommodaties.

 4. Stedelijk vervoer

  Het openbaar vervoer in Nederland is van groot belang. In steden bedienen bus, tram en metro grote reizigersstromen. Zo wordt een belangrijk deel van de mobiliteit op een efficiënte en milieuvriendelijke manier afgewikkeld. Grontmij beschikt over expertise op het gebied van het plannen, ontwerpen en realiseren van voorzieningen voor openbaar vervoer.

 5. Stikstofdepositie en natuur

  Stikstofdepositie in Nederlandse natuurgebieden vormt een belangrijk probleem voor ruimtelijke ontwikkelingen van veehouderij, mobiliteit en industrie. Veel door de Natuurbeschermingswet beschermde Natura 2000 gebieden kunnen een toename van stikstofdepositie niet aan. Grontmij pakt deze vraagstukken aan.