Expertises A-Z 

Diensten A-Z

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. M
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 1. Milieueffectrapportage (m.e.r.)

  Een milieueffectrapportage geeft het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming over menselijke activiteiten. Grontmij voert milieueffectrapportages voor u uit zodat het mogelijk is ongewenste milieueffecten te voorkomen en u alternatieve maatregelen kunt nemen. Een m.e.r. maakt duurzame plannen mogelijk die beter zijn voor mens en natuur.