Expertises A-Z 

Diensten A-Z

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. M
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 1. Met de scrum-methode optimale uitvoering van projecten

  Projecten op het gebied van infrastructuur krijgen geregeld te maken met overschrijdingen op het gebied van budget en planning. Ook valt de kwaliteit nogal eens tegen. Maar het kan ook anders. Grontmij gebruikt de scrum-methode om projecten optimaal uit te voeren; met minimalisering van faalkosten.

 2. Milieueffectrapportage (m.e.r.)

  Een milieueffectrapportage geeft het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming over menselijke activiteiten. Grontmij voert milieueffectrapportages voor u uit zodat het mogelijk is ongewenste milieueffecten te voorkomen en u alternatieve maatregelen kunt nemen. Een m.e.r. maakt duurzame plannen mogelijk die beter zijn voor mens en natuur.