Expertises A-Z 

Diensten A-Z

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. M
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 1. Ecologie

  Natuur- en landschapsbeleving, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving zijn van toenemend maatschappelijk belang. Dat belang komt onder andere naar voren in Europese plannen voor natuur- en landschapsontwikkeling als Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur. Tegelijkertijd worden wet- en regelgeving aangescherpt. Grontmij geeft advies, maakt effectbeoordelingen en stelt plannen en visies op.

 2. Energie in de industrie

  De industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik in Nederland. De prijzen van fossiele brandstoffen stijgen echter en milieueisen (CO2-reductie) worden strenger. Voor industriële bedrijven is het dus belangrijk zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Grontmij helpt bij het verlagen van het energieverbruik en de inzet van duurzame energiebronnen.

 3. Energie in stedelijke gebieden en gebouwen

  Duurzame stedelijke ontwikkeling is een krachtig middel om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Slim gebruik van duurzame energie verbetert de milieukwaliteit en de klimaatbestendigheid van stad en gebouw. Grontmij maakt ruimte voor energie. We geven advies voor een optimale energievoorziening van stedelijke gebieden en gebouwen.

 4. Energiemanagement

  De energielasten worden de komende jaren hoger door een toenemende energievraag en door stijgende energiekosten. Grontmij adviseert en ondersteunt organisaties bij het realiseren van energiebesparing voor gebouwen en installaties. Met als doel een zo efficiënt mogelijk verbruik van energie en een vermindering van energiekosten en milieubelasting.

 5. Energieopwekking en energie-infrastructuur

  Door economische groei en bevolkingsgroei groeit de vraag naar energie. Daarom dienen energieopwekking en energie-infrastructuur geoptimaliseerd te worden. Grontmij geeft advies over energieopwekking, energietransport en energie-infrastructuur. We hebben kennis van procedures en technieken op het gebied van duurzame en conventionele energie.

 6. Energy

  Energy is essential to modern society. We could hardly imagine spending a single day without heat or electricity. With that in mind it is vital that our energy supplies are properly managed. Grontmij offers advice, creates designs and implements projects in the field of energy and power supply with a view to ensuring that our energy remains future-proof, reliable and available in sufficient quantities.

 7. Environment and spatial planning

  Everybody wants a pleasant environment in which to live, work and relax that at the same time remains both safe and sustainable. Against that background, the design of our urban and rural environments and landscapes and the quality of the overall environment are vital issues. Grontmij aims to bring together the needs of man, the environment and land use through the design and implementation of viable and realistic plans.