Expertises A-Z 

Diensten A-Z

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. M
 11. O
 12. P
 13. R
 14. S
 15. T
 16. U
 17. V
 18. W
 1. Advisering

  In de industrie zijn veiligheid, efficiëntie en kostenbesparende productieprocessen belangrijke factoren die onnodige verspillingen tegen kunnen gaan. Deze factoren spelen een steeds grotere rol. Dat betekent vaak dat u zich meer en meer moet bezighouden met niet-kerntaken. Grontmij ontzorgt u door vanaf de beginfase advies te geven over uw industriële processen.

 2. Agribusiness

  De agrarische sector is een belangrijke factor voor de Nederlandse economie. Om agrofoodcomplexen te versterken en de ontwikkeling van de kennisintensieve agribusiness te stimuleren, streeft het kabinet naar concentratie in 5 duurzame greenports: tuinbouwlocaties met een sterke positie op de wereldmarkt. Grontmij biedt een uitgebreid pakket diensten voor de ontwikkeling van greenports.

 3. Archeologie

  De bodem is de basis voor vrijwel iedere ruimtelijke ontwikkeling en bevat ons cultureel erfgoed in de vorm van archeologische waarden. Archeologisch onderzoek moet daarom tijdig betrokken worden bij projecten op het gebied van ruimtelijke planvorming. Grontmij kan voor u het volledige archeologisch proces optimaal begeleiden en uitvoeren. Als ingenieurarcheologen betrekken we daarbij indien gewenst de gehele projectketen.

 4. Assetinformatie

  In Nederland zijn ruimte en middelen steeds vaker schaars en zijn er toenemende eisen aan duurzaamheid. Het optimaal benutten en monitoren van assets wordt daarom steeds belangrijker. De overheid hecht als opdrachtgever belang aan goed omgaan met risico’s bij bijvoorbeeld bouwprojecten. Cruciaal daarbij is de beschikbaarheid van informatie over locatie, conditie en prestatie van een asset. Grontmij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van assetinformatie en monitoring.

 5. Assetmanagement en monitoring

  In Nederland zijn ruimte en middelen steeds vaker schaars en zijn er toenemende eisen aan duurzaamheid. Het optimaal benutten en monitoren van assets wordt daarom steeds belangrijker. Financierbaarheid, onderhoud en beheer van assets wordt complexer en vraagt om transparante en flexibele investeringen en sturing. Grontmij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van assetmanagement en monitoring.