Milieu en ruimte 

Milieu en ruimte

Mensen willen graag een omgeving waarin het plezierig wonen, werken en recreëren is; een duurzame en veilige omgeving. De inrichting van steden en landschappen en de kwaliteit van het milieu zijn dan ook belangrijke kwesties. Grontmij legt de koppeling tussen mens, omgeving en gebruik. We ontwerpen en realiseren haalbare plannen.

Grontmij is uw partner op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu; van structuurvisie tot bestemmingsplan, van planschaderisicoanalyse tot exploitatieplan en van milieuonderzoek tot milieueffectrapportage. Wij werken voor de publieke sector en voor private partijen en worden ingeschakeld bij landelijke en regionale gebiedsontwikkelingen. Onze milieudeskundigen ondersteunen projecten met analyses van milieueffecten of bodemonderzoek.

Uitgebreid pakket diensten
We beschikken over een uitgebreid en gevarieerd pakket aan diensten op het gebied van onder andere bodem, agribusiness, ecologie, beheer openbare ruimte, milieu, recreatie en sport. Wij ondersteunen opdrachtgevers in trajecten met betrekking tot ruimtelijke ordening, vergunningen en procedures. Zo werken we aan de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat.

Onze expertise

  • Milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Bodem
  • Agribusiness
  • Ecologie
  • Beheer openbare ruimte
  • Milieueffectrapportage
  • Recreatie
  • SportWilt u één van onze specialisten spreken? Vul dan uw gegevens in onderstaand formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Versturen

Milieu en ruimte

Yska de Leeuw Yska de Leeuw
Afdelingshoofd Milieu en Ruimte, Bodem en Water
+31 6 22 91 99 79